Vi fick det stora nöjet att prata lite med mångårige domaren och tidigare spelaren och coachen Rodrigo Montesino.

Bilden ovan är en numera klassisk bild från en U13-match 2013, där Rodrigo tillfälligt avbröt matchen för att samla båda lagen och förklara när de dömer för fasthållning. Bilden har sedan dess använts vid domarutbildningar i Sverige och ända ner till Italien under punkten ”kommunikation med spelarna”.

”Roddan” berättar här om glädjen att döma i Dukes Tourney, och lite om hur spelet sett ut i år.