Hej igen,

Jag hoppas ni har läst vårt ”varför” och bottnat i vad föreningen tycker är viktigt för dig – om du är spelare och för ditt barn – om du är förälder.

Individens personliga utveckling går alltid före den sportsliga utvecklingen sammanfattar väldigt väl vad föreningen skall erbjuda våra spelare.

När vi då vet vad vi skall leverera, hur går vi tillväga?

Först och främst, handlar det om att göra rätt sak i rätt tid, både för den mentala utvecklingen och för den sportsliga. När det gäller det mentala perspektivet arbetar föreningen med Character Development Program (CDP) sedan flera år tillbaka. Det är tillfällen då ungdomarna samlas och tillsammans med Head Coach och Assistant Head Coach diskuterar värderingar, kärlek och aktuella samhällsfrågor som t.ex. jämställdhet. De här samtalen börjar vi med när spelarna är mogna att resonera kring frågor som dessa och det inleds i U15 och fortsätter till dess våra spelare lämnar klubben efter U19.

För de yngre lagen, U11 och U13, inledde vi under 2018/2019 enklare metoder att stötta dem i deras personliga utveckling. Fokus i dessa åldrar är att förstå vad en bra kamrat är, gratulera och stötta dina kompisar, osv.

På det här planet är vi en ledande förening, inte bara inom amerikansk fotboll i Sverige, utan i Sverige oavsett vilken idrott vi jämför oss med. Det är häftigt! Vi driver utvecklingen av barn- och ungdomsidrott på ett nationellt plan och vi vill förbättra oss varje år. Det gäller den personliga utvecklingen och det gäller den sportsliga utvecklingen i lika hög grad.

Inför säsongen 2020 fortsätter vi utveckla vår sportsliga verksamhet, för att bli ännu bättre och bedriva en sportslig verksamhet som levererar rätt saker vid rätt tidpunkt för våra ungdomar.

Våra tränare arbetar efter en framtagen utvecklingsmodell för våra spelare. Den beskriver vad våra spelare skall fokusera på under träning och match från det att de spelar i U11 hela vägen till U19. Den beskriver resan våra ungdomar gör i amerikansk fotboll när de är hos Flyers.

Sportgruppen tillsammans med föreningens Head Coacher har gjort ett gediget arbete under 2019 för att ytterligare uppgradera och modernisera modellen. Genom att följa utvecklingen av sporten både internationellt och nationellt och även ta in resultat från studier om ungdomsidrott har Sportgruppen gjort justeringar i modellen till 2020. Det är framförallt två saker som inspirerat till de här förändringarna:

  • Den gedigna kanadensiska studien Long-term Athletic Development (LTAD) som studerat barn- och ungdomsidrott utifrån ett fysiskt och psykiskt perspektiv. Deras slutsatser är tydliga i när man skall träna vad baserat på vilken mognadsgrad man har, både fysiskt och psykiskt.
  • Diskussionen, både internationellt och nationellt, när det är lämpligt för unga att spela tacklingsfotboll med full utrustning. Här är det tre perspektiv som behövs ta hänsyn till. Dels risken för tackling med huvudtrauma och hjärnskakning som följd, dels att lära sig rätt teknik vid block och tackling samt hur vi bedriver sporten baserat på spelarnas mognad och förmåga, för att locka fler spelare till sporten och behålla dem längre.

Resultat av de justeringar som har gjorts i modellen handlar för de yngre om att vår verksamhet inte fullt ut svarar upp mot spelarnas behov av bred och varierad träning. Det blir för lite allmän rörelseförståelse och för mycket positionsspecifik träning. Våra spelare får inte heller chansen att träna på olika färdigheter (fånga, putta, hoppa) i tillräcklig utsträckning.

För de äldre lagen behöver vi genomgående lägga större fokus på fysisk träning med början i U15 så att spelarna når sin potential under U17 och U19. Vi lägger tid på positionsspecifik träning men missar att förklara den övergripande taktiska planen och vi kan bli bättre på mental träning såsom målsättning och förberedelser inför match t.ex.

Den stora förändringen genomför vi för de yngre lagen under 2020 och 2021. Där väljer vi att gå över till FLEX Football istället för att, som idag, spela tacklingsfotboll. Det blir i form av en tvåstegsraket där U11 till säsongen 2020 kommer spela FLEX Football och till säsongen 2021 kommer även U13 gå över till FLEX Football.

Vi gör det här för vi tror det här är rätt för våra ungdomar, för amerikansk fotboll i Sverige och för att någon behöver ta detta steg i svensk amerikansk fotboll och då är Täby Flyers rätt förening att göra det. Vi har alltid försökt se framåt för att vara pionjärer och ta fram det som är bäst för våra spelare på lång sikt.

Vad är då FLEX Football? Det är ett initiativ från USA sprunget ur två tydliga skeenden i deras största sport. 1. Antalet spelare i USA minskar och 2. En bred debatt om huvudtrauma (hjärnskakningar) som drabbar unga spelare upp till 14 år.

FLEX spelas exakt som när du spelar vanlig tacklingsfotboll med två skillnader:

  1. Man tar bort det sista momentet i en tackling, dvs. själva kollisionen, och
  2. Man spelar med mjuka skydd istället för hårda axelskydd och tung hjälm.

Det här tror vi är framtiden för amerikansk fotboll för de yngre åldersgrupperna. Inte bara i USA utan även i Sverige och andra länder där amerikansk fotboll spelas i organiserad form.

Täby Flyers tar detta steg 2020. Vi är en ledande ungdomsförening i Sverige och har förutsättningar och modet att vara ledande i utvecklingen av svensk amerikansk fotboll. Vi tror fler kommer följa vårt exempel.

Vill du veta mer om vad FLEX Football är och se hur vår utvecklingsmodell ser ut så är du välkommen den 22 oktober mellan klockan 18.30 – 20.00 i Euro Accidents lokaler, Svärdvägen 3A, Danderyd invid Mörby C. Där träffar du vår sportchef Sebastian Brinkenfeldt och Miles de Champs, ordförande i Flyers.

Till dess kan få en introduktion till FLEX Football genom att gå in på den här länken (Flex) och du kan även titta på en kondenserad version av utvecklingsmodellen 2020 genom att klicka här (läggs upp senare ikväll).

 

Hälsningar,

Miles

Ordförande i Täby Flyers

Täby Flyers – tillsammans tacklar vi ungdomars utveckling