Under de senaste veckornas tid har ett arbete pågått för att bredda kompetensen och öka insynen i föreningen ur ett sportsligt perspektiv och vi har valt att bilda en Sportgrupp för att uppnå detta.

Syftet med Sportgruppen är att ge fler personer förståelse för det bredare sportsliga arbetet i föreningen, och framförallt skapa möjligheter för fler att vara med och påverka och driva Flyers framåt på ett sportsligt plan.

Tre kandidater har valts ut och genomgått intervjuer med Flyers sportchefer, ordförande Kjell Peterson och vice-ordförande Miles de Champs. Vi har väldigt högt förtroende för att samtliga nya medlemmar i Sportgruppen kommer att bidra med kunskap och idéer för hur vi tillsammans kan göra vår förening ännu bättre.

Det är med glädje vi presenterar följande personer som nya medlemmar i Flyers Sportgrupp:

Johan Maurin, HC U13 och positionscoach U17
Gustaf Peterson, assisterande HC U13 och spelare i U-17
Hugo Dyrendahl, positionscoach U17

 
Utöver dessa 3 ingår Sebastian Brinkenfeldt och Adrian Ashhami i Sportgruppen. Med formeringen av Täby Flyers Sportgrupp så känner vi att vi som förening tar nästa steg för att utveckla Täby Flyers för framtiden.