Flyers växer som förening och etablerar ett U19 lag som skall drivas med samma syfte och i samma anda som föreningen idag arbetar efter – det vi kallar Flyersprogrammet.

Nu utvecklar vi föreningen genom att erbjuda våra spelare möjlighet till fortsatt utveckling som fotbollsspelare i U19, inom ramen för Flyers programmet. Fokus för laget kommer vara detsamma som för övriga Flyers-lag: individuell och personlig utveckling med amerikansk fotboll som verktyg.

”Tillfället är rätt och vi som förening är redo att ta det här steget nu” säger Kjell Peterson, ordförande för Täby Flyers. ”Vi har gjort en grundlig analys och utvärdering i styrelsen, där vi tittat på frågan ur olika perspektiv och vår bedömning är att vi har resurser att ta hand om ytterligare ett lag i föreningen. Det klarar vi både sportsligt och ekonomiskt och med klubbens starka föräldraengagemang kommer vi att kunna välkomna ytterligare ett lag in i Flyersfamiljen”, fortsätter Kjell.

En viktig fråga har varit att en satsning på ett U19 lag inte skall påverka vår satsning på våra befintliga lag. ”Vi har en tydlig idé om hur vi vill coacha våra lag och med vilken kvalitet det skall ske. Det gör vi inga som helst avkall på och därför har vi säkerställt att våra lag kommer ha den uppsättning av coacher vi behöver för att spelarna skall få den nivå och kvalitet i det program vi vill ge våra spelare i Flyers”, kommenterar Sebastian Brinkenfeldt, Sportchef i Flyers.

Ambitionen är att satsningen på ett U19-lag ska hålla samma höga klass som blivit Täby Flyers signum, med ett sportsligt program som är ”best in class”. Vi har därför valt att organisera U19-laget på ett sätt som aldrig gjorts tidigare, där vi i praktiken inte har två Head Coacher, utan tre.

U17- och U19-programmen kommer båda ha Sebastian Brinkenfeldt som Head Coach, men respektive lag kommer ha en assisterande Head Coach kopplat till sig som har det operativa ansvaret för laget. U17s assisterande HC kommer vara Hugo Dyrendahl och U19s Adrian Ashhami. Tillsammans bildar trion en kompetent grupp med över tjugo års erfarenhet från coaching på nationell och internationell nivå.

Vi ser fortsatt positivt på att erbjuda våra spelare en möjlighet till seniorspel, genom samarbetet med Northside Bulls. Med vår satsning på ett U19-lag tror vi att Bulls ges möjlighet att fokusera sina resurser på att skapa en seniorsatsning i toppklass, under ledning av Head Coach JP Lannefors.

Flyersfamiljen växer och föreningen utvecklas. Vi tror på att utveckla individer personligt och sportsligt – just i den ordningen – och nu får vi även glädjen att göra det med ett U19 lag.

Arbetet med U19 inleds omgående och vi kommer inom kort att publicera ytterligare detaljer kring bland annat coachstab, uppstart mm.

Täby Flyers – tillsammans tacklar vi ungdomars utveckling

Styrelsen i Täby Amerikanska Fotbollsklubb

Om du har frågor kan du kontakta Ordförande Kjell Peterson:

kjell.peterson@tabyflyers.se

070-391 03 71